ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสิงห์เงินการทูต ปี 2562

โดยทางภาควิชาขอเลื่อนการจัดโครงการเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหตุ:

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการได้ที่พี่แนน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

ที่อยู่:

114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

Polsciswu@gmail.com
โทร: 02-6495000 ต่อ 1-5585  

แฟกซ์: 02-2598987

© 2014 ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

  • Facebook Classic
  • Facebook Classic