ปณิธาน

อัตลักษณ์สิงห์เงิน / สัญลักษณ์ภาควิชา

        อัตลักษณ์สิงห์เงิน

“รักประชาชน ใส่ใจสังคม คือ คนมศว”

 

          

 

   

ตราภาควิชารัฐศาสตร์

สัญลักษณ์ภาควิชา

          สิงห์เงิน สืบเนื่องมาจากสิงห์ หรือ ราชสีห์ นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น "เจ้าผู้ครองป่า" ด้วยเหตุที่มีคุณลักษณะสำคัญ 7 ประการ คือ (1) เป็นสัตว์ที่สะอาดหมดจดไม่มัวหมอง (2) เที่ยวไปด้วยเท้าทั้งสี่มีเยื่องกรายอย่างกล้าหาญ (3) มีรูปร่างโอ่อ่าสร้อยคอสะสวย (4) ไม่นอบน้อมสัตว์ใดๆ แม้ เพราะจะต้อง เสียชีวิต (5) หาอาหารไปโดยลำดับ พบปะอาหารที่ใดก็กินเสียจนอิ่มในที่นั้นไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดี กินได้ทั้งนั้น (6) ไม่มีการสะสมอาหารและ (7) หาอาหารไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรน ได้ก็ไม่ทะยานและไม่กินจนเกินต้องการ อันถือเป็นลักษณะของข้าราชการที่รับใช้สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่เป็นชาวรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำมาใช้เป็นตราประจำกระทรวงด้วย

 

          ตราสัญลักษณ์ คือ สิงห์เงินบนโล่ดำ ซึ่งมาจากสีเงินเป็นสีแห่งสิงห์ประสานมิตร อันเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) ได้ถูกเปิดสอนในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.2000 เป็นการครบรอบ 2 สหัสวรรษ ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า millennium เป็นชื่อสีเทามิลลิเนียม ส่วนสีดำเป็นสีแห่งรัฐศาสตร์ และโล่เป็นเครื่องป้องกันพยันตรายต่างๆ แก่นักรบเปรียบเสมือนสิงห์เงินที่จะปกป้องประชาชนด้วยปัญญาและความกล้าหาญแห่งสิงห์

 

          ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงสัญลักษณ์ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสำหรับโลโก้สิงห์เงิน ได้ปรับให้ตัวสิงห์ที่ขาหน้าทั้งสองข้างยกขึ้น ให้ลงมาวางขนานกับพื้น เพื่อความเหมาะสมในการวางตำแหน่งสิงห์

ครุยวิทยฐานะ

          แรกเริ่มใช้สีดำเป็นสีครุยวิทยฐานะภาควิชารัฐศาสตร์ ภายหลังได้มีการเปลี่ยนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีการใช้สีครุยวิทยฐานะตามคณะที่สังกัด คือคณะสังคมศาสตร์ สีครุยวิทยฐานะประจำคณะคือ สีม่วงเม็ดมะปราง