ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

brakmae@yahoo.com 

099 320 3891 

 

Support Contact

อ.กานต์รวี วิชัยปะ

w.kanrawee@gmail.com

ที่อยู่:

114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

Polsciswu@gmail.com
โทร: 02-6495000 ต่อ 1-5585  

แฟกซ์: 02-2598987

© 2014 ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

  • Facebook Classic
  • Facebook Classic