วิธีการจัดส่งบทความ

ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  https://goo.io/lhlwDo เท่านั้น

Article Submit.png
Political_Science_SWU.png