บทความ/ทัศนะ

บทความนิสิตรัฐศาสตร์

กิจกรรมของภาควิชา

ข่าวสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ

News

 ข่าวประชาสัมพันธ์

WHAT WE OFFER

60440364_1215261028648079_44449798392454
1/15

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 

   เปิดรับสมัครนิสิตตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2563

   สนใจ >>>> ดูรายละเอียด 

> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร  

   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)

ภาควิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา

เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  >>>>>> ดาวน์โหลด

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ >>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในเขตเมือง: ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับตำรวจ

SSStamp1.png
Political_Science_SWU.png
 

WATCH OUR VIDEO

เจาะลึกภาควิชารัฐศาสตร์

อยากเรียนรัฐศาสตร์ต้องดู

เว็ปลิ้งค์

qrcode.png