บทความ/ทัศนะ

บทความนิสิตรัฐศาสตร์

กิจกรรมของภาควิชา

ข่าวสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ

News

 ข่าวประชาสัมพันธ์

WHAT WE OFFER

1/15

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 

   เปิดรับสมัครนิสิตตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2563

   สนใจ >>>> ดูรายละเอียด 

> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร  

   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)

ภาควิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา

เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  >>>>>> ดาวน์โหลด

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ >>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในเขตเมือง: ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับตำรวจ

 

WATCH OUR VIDEO

เจาะลึกภาควิชารัฐศาสตร์

อยากเรียนรัฐศาสตร์ต้องดู

เว็ปลิ้งค์

ที่อยู่:

114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

Polsciswu@gmail.com
โทร: 02-6495000 ต่อ 1-5585  

แฟกซ์: 02-2598987

© 2014 ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

  • Facebook Classic
  • Facebook Classic